TITLE

Zpětná textová navigace

Hlavní­ text

    sUIQ 150A

Detail

Senzor pro měření napětí do 60V, proudu do 150A a dodané/vyčerpané kapacity baterie, napájecího napětí RX a zaznamenávání nebezpečných poklesů v napájení RX.

Zobrazení hodnot měřených parametrů probíhá online v reálném čase na displeji MZK Terminálu či akusticky do sluchátek, které je možné k Terminálu připojit.
Na jakoukoli z měřených veličin je možné si nastavit na libovolnou hodnotu alarm, při jehož aktivaci na displeji Terminálu problikává výrazné upozornění na překročení měřené veličiny a do skuchátek zní hlasitý alarm a je zobrazována aktuální hodnota měřené veličiny, která překročila prahovou hodnotu alarmu s možností uložení nastavení alarmů zvlášť pro každý z modelů!

Měřené veličiny:
Voltage: aktuální napětí ve V
Current: aktuální proud v A
Charge: spotřebovaná kapacita baterie v Ah
Supply: napájecí napětí senzoru
UVMonit: počítadlo počtu poklesů napájecího napětí senzoru pod 4V na každých 50ms

Technické údaje:
Rozsah měřeného napětí: 0-60V
Rozsah měřeného proudu: 0-150A
Přesnost měření napětí: 0,1%
Přesnost měření proudu: 1%
Rozměry: 40x23x9mm
Hmotnost: 22g
Napájecí napětí: 5-8,4V
Spotřeba senzoru: 33mA
Rozsah provozní teploty: -10 až +85 st. C

Cena s DPH: 999.00 Kč
Cena: 999.00 Kč