TITLE

Zpětná textová navigace

Hlavní­ text

    Vario

Detail

Senzor pro měření výšky nad zemí/ nad mořem, rychlosti stoupání/klesání, průměrovaných 10s a 30s hodnot stoupání/klesání pro větroňáře, teploty, tlaku, napájecího napětí RX a zaznamenávání nebezpečných poklesů v napájení.

Zobrazení hodnot měřených parametrů probíhá online v reálném čase na displeji MZK Terminálu či akusticky do sluchátek, které je možné k Terminálu připojit. Na jakoukoli z měřených veličin je možné si nastavit na libovolnou hodnotu alarm, při jehož aktivaci na displeji Terminálu problikává výrazné upozornění na překročení měřené veličiny a do skuchátek zní hlasitý alarm.

Indikace stoupání/klesání je indikována podobně jako u větroňářkých či padáčkářských varií s možností nastavení úrovní pro počátek stoupání/klesání, s možností nastavení frekvencí zvuků pro stoupání/klesání a uložení nastavení zvlášť pro každý z modelů!

Video z létání s MZK Vario se zvukovou signalizací:
www.youtube.com/watch?v=kIFT3l-aLyg

Měřené veličiny:
Vario: aktuální velikost stoupání/klesání v m/s
5s: průměrná hodnota stoupání/klesání za posledních 5s
20s: průměrná hodnota stoupání/klesání za posledních 20s
AMSL: vypočítaná aktuální nadmořská výška v m
AGL: aktuální výška nad zemí
AGL max: maximální dosažená výška letu v m
t: aktuální teplota uvnitř senzoru
Pressure: aktuální atmosferický tlak v Pa
Supply: napájecí napětí senzoru
UVMonit: počítadlo počtu poklesů napájecího napětí senzoru pod 4V na každých 50ms

Technické údaje:
Rozsah měření atmosferického tlaku: 300-1100 hPa
Přesnost měření relativní (absolutní) výšky: +-3m (+-9m)
Rozměry: 22x12x4mm
Hmotnost: 6,5g
Napájecí napětí: 5-8,4V
Spotřeba senzoru: 7mA
Rozsah provozní teploty: -10 až +85 st. C

Cena s DPH: 1 390.00 Kč
Cena: 1 390.00 Kč